• Tạ Đình Dũng

 • VOTE: 4

  Số người votes
 • Tạ Đình Dũng
 • Tạ Đình Dũng
 • Tạ Đình Dũng
 • Tạ Đình Dũng
 • Tạ Đình Dũng
 • Tạ Đình Dũng
 • Tạ Đình Dũng
 • Tạ Đình Dũng
Tạ Đình Dũng
Tạ Đình Dũng
Tạ Đình Dũng
Tạ Đình Dũng
Tạ Đình Dũng
Tạ Đình Dũng
Tạ Đình Dũng
Tạ Đình Dũng

Tạ Đình Dũng

Một chuyến đi thú vị dành cho những người không sợ độ cao nên thử 1 lần trong đời. Con người ở Hoàng Su Phì hiền hòa dễ mến, khí hậu trong lành và cảnh đẹp thì không có gì phải bàn. Tôi chỉ có 2 từ "QUÁ ĐÃ" dành cho chuyến đi này